Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-013
Značka schváleného typu TSK 142/01-012
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.12.2001
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla meijet
Žiadateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca H. Meinecke AG, SRN
Platnosť dokumentu 5.12.2011
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk