Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 009/1/128/14
Značka schváleného typu TSK 128/14 - 009
Odbor merania 128 - elektronické váhy (okrem váh pod číslami 123 až 127)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 13.02.2018
Názov meradla Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu
Typ meradla VM-1.2; VM-2.2
Žiadateľ Sloveko s.r.o., Košice
Výrobca Tenzováhy s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 12.02.2028
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk