Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 067/1/143/18
Značka schváleného typu TSK 143/18 - 067
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 07.06.2018
Názov meradla Vyhodnocovacia jednotka meradiel pretečeného množstva plynu
Typ meradla INMAT 57/57D
Žiadateľ MaR TRADE s.r.o., Žilina
Výrobca ZPA Nová Paka a.s., Česká republika
Platnosť dokumentu 06.06.2028
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk