Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 079/1/153/18
Značka schváleného typu TSK 153/18 - 079
Odbor merania 153 - momentové kľúče
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 17.08.2018
Názov meradla Momentový kľúč
Typ meradla 7465
Žiadateľ SNA Europe (Slovakia), s.r.o., Bratislava
Výrobca SNA Europe (France), Francúzsko
Platnosť dokumentu 17.08.2028
Čas platnosti overenia 1
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk