Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 004/453/16
Značka schváleného typu P TSK 453/16 - 004
Odbor merania 453 - procesné plynové chromatografy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo revízie 1
Dátum vydania 05.09.2018
Názov meradla Procesný plynový chromatograf
Typ meradla Danalyzer 700XA-O2-H2
Žiadateľ Emerson Process Management, s.r.o., Bratislava
Výrobca Rosemount Analytical Inc, USA
Platnosť dokumentu 05.09.2021
Čas platnosti overenia 1
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk