Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 151/1/212/18
Značka schváleného typu TSK 212/18 - 151
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 29.05.2018
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CLH 40.x
Žiadateľ INTRA Co, s.r.o., Prešov
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 29.05.2028
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk