Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 156/1/212/18
Značka schváleného typu TSK 212/18 - 156
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 20.12.2018
Názov meradla Mrací transformátor prúdu
Typ meradla F35-CT41
Žiadateľ General Electric Slovakia, s.r.o., Bratislava
Výrobca ALSTOM Grid AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 20.12.2028
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk