Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 068/1/441/18
Značka schváleného typu TSK 441/18 - 068
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 17.12.2018
Názov meradla Prenosný merač kontaminácie
Typ meradla PAM-170E
Žiadateľ VF, s.r.o., Žilina
Výrobca VF, s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 17.12.2028
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk