Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 451/01-002
Značka schváleného typu TSK 451/01-002
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 18.12.2001
Názov meradla Analyzátor spalín na benzínové motory
Typ meradla MAHA MGT 5-Euro
Žiadateľ Homola, spol. s r.o., SR
Výrobca MAHA Maschinenbau GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 18.12.2011
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk