Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 135/1/221/19
Značka schváleného typu TSK 221/19 - 135
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.04.2019
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla DTSD545-02
Žiadateľ V-Elektra Slovakia, a.s., Martin
Výrobca Holley Technology, Ltd., Čínska ľudová republika
Platnosť dokumentu 04.04.2029
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk