Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 025/1/144/19
Značka schváleného typu TSK 144/19 - 025
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 01.03.2019
Názov meradla Ultrazvukový merač prietoku ako sekundárne zariadenie merača pretečeného množstva vody s voľnou hladinou
Typ meradla EasyTREK SPx-5xx-x
Žiadateľ MICROWELL spol. s r.o., Šaľa
Výrobca NIVELCO PROCESS CONTROL CO, Maďarsko
Platnosť dokumentu 01.03.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka Riadiacia jednotka: MULTICONT Pxx-2xx-x
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk