Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 070/1/441/19
Značka schváleného typu TSK 441/19 - 070
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 24.05.2019
Názov meradla Gama monitor kontaminácie
Typ meradla Cronos - 1
Žiadateľ CANBERRA - PACKARD, s.r.o., Žilina
Výrobca Mirion Technologies (Canberra CA) Ltd., Kanada
Platnosť dokumentu 24.05.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk