Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 143/1/212/17
Značka schváleného typu TSK 212/17 - 143
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 06.05.2019
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla IOSK
Žiadateľ Siemens s.r.o., Bratislava
Výrobca Trench France S.A.S, Francúzsko; Trench Italia S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 17.06.2027
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk