Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 007/1/452/19
Značka schváleného typu TSK 452/19 - 007
Odbor merania 452 - analyzátory dychu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.04.2019
Názov meradla Analyzátor dychu
Typ meradla Intoxilyzer 9000
Žiadateľ NetPoint, a.s., Bratislava
Výrobca Lion Laboratories, Ltd., United Kingdom
Platnosť dokumentu 10.04.2029
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk