Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 068/1/143/19
Značka schváleného typu TSK 143/19 - 068
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 07.06.2019
Názov meradla Výdajný stojan pre stlačený plyn CNG
Typ meradla Výdajné zariadenie CNG s hmotnostným prietokomerom Galileo EMB XX-X-X
Žiadateľ NEAT, a. s., Košice
Výrobca GNC GALILEO, S. A., Argentína
Platnosť dokumentu 07.06.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk