Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 026/1/144/19
Značka schváleného typu TSK 144/19 - 026
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 10.06.2019
Názov meradla Prietokomer pre voľnú hladinu FloSonic
Typ meradla FloSonic
Žiadateľ Badger Meter Slovakia, s.r.o., Bratislava
Výrobca Badger Meter Slovakia, s.r.o., Bratislava
Platnosť dokumentu 10.06.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk