Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 072/1/441/19
Značka schváleného typu TSK 441/19 - 072
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 24.07.2019
Názov meradla Osobný elektronický dozimeter
Typ meradla PED-IS
Žiadateľ CANBERRA - PACKARD, s.r.o., Žilina
Výrobca Tracerco Limited, Veľká Británia
Platnosť dokumentu 24.07.2019
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk