Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 021/142/02
Značka schváleného typu TSK 142/02-020
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 12.02.2002
Názov meradla Ultrazvukový prietokomer
Typ meradla SONO 2500 CT
Žiadateľ Danfoss, spol. s r.o., SR
Výrobca Hydrometer GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.2.2012
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk