Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 148/1/142/16
Značka schváleného typu TSK 142/16 - 148
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 25.06.2019
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla Prowirl F 200
Žiadateľ TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o., Bratislava
Výrobca Endress + Hauser Flowtec AG, Francúzsko
Platnosť dokumentu 09.09.2026
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk