Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 005/1/453/17
Značka schváleného typu PTSK 453/17 - 005
Odbor merania 453 - procesné plynové chromatografy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 31.07.2019
Názov meradla Procesný plynový chromatograf
Typ meradla PGC 9303
Žiadateľ STENDHAL, s.r.o., Bratislava
Výrobca RMG Messtechnik GmbH, Nemecko
Platnosť dokumentu 05.10.2022
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk