Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 159/1/212/19
Značka schváleného typu TSK 212/19 - 159
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.11.2019
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTS 25
Žiadateľ INTRA Co, s.r.o., Prešov
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 27.11.2029
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk