Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 084/1/153/19
Značka schváleného typu TSK 153/19 - 084
Odbor merania 153 - momentové kľúče
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 22.08.2019
Názov meradla Momentový kľúč
Typ meradla TW-xxx-xx
Žiadateľ Triumf professional tools, s.r.o., Martin
Výrobca Torque - Tech Precision, Co. Ltd, Taiwan
Platnosť dokumentu 22.08.2029
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk