Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 014/142/02
Značka schváleného typu TSK 142/02-013
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 11.02.2002
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla Vortex PhDTM
Žiadateľ Danfoss, spol. s r.o., SR
Výrobca EMCO, USA
Platnosť dokumentu 11.02.2012
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk