Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 050/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13 - 050
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 23.08.2019
Názov meradla Digitálny monitor kontaminácie
Typ meradla LB 124 Scint
Žiadateľ CANBERRA - PACKARD, s.r.o., Žilina
Výrobca BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co., KG., Nemecko
Platnosť dokumentu 23.08.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk