Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 060/1/441/14
Značka schváleného typu TSK 441/14 - 060
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 16.12.2019
Názov meradla Monitor kontaminácie predmetov a materiálov SKP-300
Typ meradla K1255; K1255-02
Žiadateľ VF, s.r.o., Žilina
Výrobca Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko
Platnosť dokumentu 16.12.2024
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka názov meradla v ANJ: Tools and Materials Contamination Monitor MCM-300
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk