Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 071/1/441/19
Značka schváleného typu TSK 441/19 - 071
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 17.12.2019
Názov meradla Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu
Typ meradla Colibri VLD
Žiadateľ CANBERRA - PACKARD, s.r.o., Žilina
Výrobca Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko
Platnosť dokumentu 24.06.2029
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk