Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 024/1/162/20
Značka schváleného typu TSK 162/20 - 024
Odbor merania 162 - merače rýchlosti
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 11.01.2020
Názov meradla Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel
Typ meradla Cordon
Žiadateľ NetPoint, a. s., Bratislava
Výrobca Simicon Ltd., Ruská federácia
Platnosť dokumentu 11.01.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk