Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 139/1/221/20
Značka schváleného typu TSK 221/20 - 139
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 31.01.2020
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla MCS301
Žiadateľ Pow-en, a. s., Bratislava
Výrobca MetCom Solutions GmbH., Nemecko
Platnosť dokumentu 31.01.2030
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk