Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 074/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 074
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 19.02.2020
Názov meradla Sonda dávkového príkonu
Typ meradla STTC; STTC-W
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s. r. o., Žilina
Výrobca Mirion Technologies (CANBERRA) SAS., Francúzsko
Platnosť dokumentu 19.02.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk