Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 075/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 075
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 02.04.2020
Názov meradla Alfaspektrometrický systém
Typ meradla Alpha Analyst
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s. r. o., Žilina
Výrobca Mirion Technologies (CANBERRA) Inc., Spojené štáty americké
Platnosť dokumentu 02.04.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk