Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 061/212/09
Značka schváleného typu TSK 212/09 - 061
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 3
Dátum vydania 19.03.2020
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla TPU 4x.xx; TPU 5x.xx; TPU 6x.xx
Žiadateľ ABB s.r.o., Bratislava
Výrobca ABB, s.r.o., Česká republika
Platnosť dokumentu 19.03.2030
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk