Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 010/1/128/20
Značka schváleného typu TSK 128/20 - 10
Odbor merania 128 - elektronické váhy (okrem váh pod číslami 123 až 127)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.04.2020
Názov meradla Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu
Typ meradla TENZOWIM 134
Žiadateľ TENZOVAHY, s. r. o.
Výrobca TENZOVAHY, s. r. o.
Platnosť dokumentu 27.04.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk