Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 020/1/181/20
Značka schváleného typu TSK 181/20 - 020
Odbor merania 181 - meradlá akustického tlaku (akustické kalibrátory, audiometre, zvukomery, ...)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.06.2020
Názov meradla Zvukomer
Typ meradla 2245
Žiadateľ B & K s. r. o., Bratislava
Výrobca Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko
Platnosť dokumentu 26.06.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk