Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 019/311/04
Značka schváleného typu TSK 311/04 - 017
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 2
Dátum vydania 11.06.2020
Názov meradla Merač tepla a jeho člen (kalorimetrické počítadlo elektronické)
Typ meradla RMS 621
Žiadateľ TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o., Bratislava
Výrobca Endress + Hauser Instruments International, Nemecko
Platnosť dokumentu 11.06.2024
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk