Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 077/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 077
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 20.05.2020
Názov meradla Meradlo aktivity rádionuklidov
Typ meradla Atomlab 400, Atomlab 500, Atomlab 500plus
Žiadateľ BANK.SYS s. r. o., Česká republika
Výrobca Biodex Medical System, Inc., Spojené štáty americké
Platnosť dokumentu 20.05.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk