Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 080/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 080
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 17.06.2020
Názov meradla Rozplňovacia stanica automatická
Typ meradla PT317R6
Žiadateľ Lynax, s. r. o., Česká republika
Výrobca Lynax, s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 17.06.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk