Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 076/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 076
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 08.07.2020
Názov meradla Rozpľnovacia stanica automatická dvojitá
Typ meradla PT459R2
Žiadateľ Lynax, s. r. o., Česká republika
Výrobca Lynax, s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 15.05.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk