Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 098/1/141/20
Značka schváleného typu TSK 141/20 - 098
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 26.08.2020
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla OPTIFLUX x300C; OPTIFLUX x000F + IFC300 W; OPTIFLUX x000F + IFC300 F; OPTIFLUX x000F + IFC300 R
Žiadateľ MICROWELL, spol. s r. o., Šaľa
Výrobca KROHNE ALTOMETER, Holandsko
Platnosť dokumentu 26.08.2030
Čas platnosti overenia studená voda 6 rokov; teplá voda 4 roky; prietokomer ako člen merača tepla 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk