Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 013/181/10
Značka schváleného typu TSK 181/10 - 013
Odbor merania 181 - meradlá akustického tlaku (akustické kalibrátory, audiometre, zvukomery, ...)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 09.07.2020
Názov meradla Ručný analyzátor zvuku - zvukomer
Typ meradla B & K 2250 - L
Žiadateľ B & K s. r. o., Bratislava
Výrobca Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko
Platnosť dokumentu 09.07.2030
Čas platnosti overenia Zvukomer a integrujúci zvukomer 2 roky, Merací mikrofón 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk