Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 162/1/212/20
Značka schváleného typu TSK 212/20 - 162
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 04.09.2020
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla VTS 12
Žiadateľ INTRA Co, s. r. o., Prešov
Výrobca KPB INTRA, s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 04.09.2030
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk