Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 163/1/212/20
Značka schváleného typu TSK 212/20 - 163
Odbor merania 111 - dĺžkové meradlá
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 03.09.2020
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CTSO 38
Žiadateľ INTRA Co, s. r. o., Prešov
Výrobca KPB INTRA s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 03.09.2030
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk