Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 056/441/13
Značka schváleného typu TSK 441/13 - 056
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 28.09.2020
Názov meradla Kvapalinový scintilačný analyzátor
Typ meradla Tri-Carb 2810TR; Tri-Carb 2910TR; Tri-Carb 3180TR/SL
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s. r. o., Žilina
Výrobca Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr
Platnosť dokumentu 18.12.2023
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk