Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 081/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 081
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.08.2020
Názov meradla Monitor kontaminácie
Typ meradla CoMo 170
Žiadateľ NUVIA s. r. o., Trnava
Výrobca NUVIATECH Instruments, Nemecko
Platnosť dokumentu 27.08.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk