Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 165/1/212/20
Značka schváleného typu TSK 212/20 - 165
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 25.09.2020
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CLA
Žiadateľ MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika
Výrobca MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 25.09.2030
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk