Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 082/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 082
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 14.10.2020
Názov meradla Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu
Typ meradla RaySafe 452
Žiadateľ Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Trenčín
Výrobca Unfors RaySafe AB, Švédsko
Platnosť dokumentu 14.10.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk