Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 083/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 083
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 20.10.2020
Názov meradla Prenosné meradlo röntgenového žiarenia
Typ meradla RaySafe X2
Žiadateľ Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Trenčín
Výrobca Unfors RaySafe AB, Švédsko
Platnosť dokumentu 20.10.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk