Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 084/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 084
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 05.11.2020
Názov meradla Kvapalinový scintilačný analyzátor
Typ meradla Tri-Carb 4810TR; Tri-Carb 4910TR; Tri-Carb 5110TR
Žiadateľ CANBERRA - PACKARD, s.r.o., Žilina
Výrobca Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr
Platnosť dokumentu 05.11.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk