Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 011/1/128/20
Značka schváleného typu TSK 128/20-011
Odbor merania 128 - elektronické váhy (okrem váh pod číslami 123 až 127)
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 09.12.2020
Názov meradla Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu
Typ meradla Dini Argeo 3590E - AF09
Žiadateľ Libra spol. s r. o., Bratislava
Výrobca Dini Argeo s. r. l., Taliansko
Platnosť dokumentu 09.12.2030
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk