Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 086/1/441/20
Značka schváleného typu TSK 441/20 - 086
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 21.12.2020
Názov meradla Monitor kvapalných výpustí
Typ meradla BAI 9125
Žiadateľ CANBERRA-PACKARD, s. r. o., Žilina
Výrobca Berthold Technologies GmbH. & Co. KG, Nemecko
Platnosť dokumentu 21.12.2030
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk