Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 086/141/10
Značka schváleného typu TSK 141/10 - 086
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie 1
Dátum vydania 09.07.2020
Názov meradla Objemové meradlo na lieh
Typ meradla ZEHR (malý typ)
Žiadateľ Fine Destillery Slovakia, s. r. o.
Výrobca Messtechnik ZEHR, s. r. o., Česká republika
Platnosť dokumentu 09.07.2030
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk